ADATVÉDELEM

2013. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről *

8. Minőségirányítási rendszer * 

14. § *  A felnőttképző képzési tevékenysége minőségének folyamatos javítása céljából a Kormány rendeletében meghatározott minőségirányítási rendszert működtet és gondoskodik annak külső értékeléséről.

14/A. § * 

A 14/A.§-t a 2017.évi CXCII.törvény 48.§(2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte : 2019.évi CXII. törvény 93.§(2) 13. Hatálytalan:2020.01.01-től

2017. évi CXCII. törvény

egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról 

48. § (1) Az Fktv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény képzési tevékenysége minőségének folyamatos javítása céljából a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtet.

(2) A felnőttképzést folytató intézmény - az (1) bekezdés szerinti minőségbiztosítási rendszernek megfelelően - kétévenként legalább egyszer elvégezteti az intézmény tevékenységének külső értékelését.”