GKI teherautó és/vagy autóbuszvezető

NYSZ: B/2020/003406

Induló tanfolyamok:

Helyszín Dátum Ár
Kapuvár 2024. jún. 20. 16:00 325 000 HUF
Kapuvár 2024. jún. 27. 16:00 325 000 HUF
GKI alap vagy továbbképzés
GKI teherautó és/vagy autóbuszvezető

Havonta induló tanfolyamok!

 

 

 

 

 

Mind a szakmai alapképesítés, mind a továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik kizárólag olyan járművet vezetnek:

 • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
 • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
 • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

 GKI alapképesítés: (teherautó, busz)

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • GKI alapvizsga esetén érvényes vezetői engedély
 • személyes okmányok
 • jelentkezési lap kitöltése
 • előleg befizetése
 • szabvány igazolványkép

díja alap teher: 325.000 Ft (tartalmazza a tanfolyam díját, online tananyagot, vizsgadíjat és a kártya kiállítási díját.)

díja alap busz: 360.000 Ft (tartalmazza a tanfolyam díját, online tananyagot, vizsgadíjat és a kártya kiállítási díját.)

A gépjárművezetői képesítés (GKI) – első alkalommal – alapvizsga letételével szerezhető meg. Az alapképesítés megszerzéséhez szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.

 • 2008.szeptember 10.után szerezett „D” jogosítvány esetén
 • 2009 szeptember 9. után szerzett „C”  jogosítvány esetén

A vizsga tárgyai:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés – számítógépes vizsga
 • Előírások alkalmazása – számítógépes vizsga
 • Eü.-gyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – számítógépes vizsga
 • Esettanulmány -írásbeli vizsga
 • Járművezetés a közúti forgalomban – gyakorlati vizsga
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek – gyakorlati, szóbeli vizsga
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására tanpályán vagy szimulátoron – gyakorlati vizsga

 

GKI továbbképzési képesítés:

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • GKI alapvizsga esetén érvényes vezetői engedély
 • személyes okmányok
 • jelentkezési lap kitöltése
 • szabvány igazolványkép
 • előleg befizetése

díja : 118.000 Ft online formában, 128.000 Ft tanteremi formában tartalmazza a tanfolyam díját, online tananyagot, vizsgadíjat és a kártya kiállítási díját.)

A gépjárművezetőnek, amennyiben árufuvarozói/ személyszállító tevékenységét az érintett járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.

A vizsga tárgyai:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés – számítógépes vizsga
 • Előírások alkalmazása – számítógépes vizsga
 • Eü.-gyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – számítógépes vizsga

 

Összevont felújító : 138.000 Ft Online formában, 148.000 Ft tanteremi formában  tartalmazza a tanfolyam díját, online tananyagot, vizsgadíjat és a kártya kiállítási díját.)

 

 

írásbeli tájékoztató: https://drive.google.com/file/d/1dHqv7fAdXP6BsjiZjEsisNKFM0Qfh4xX/view?usp=sharing

GKI teherautó és/vagy autóbuszvezető Aktuális időpontok

Vizsga szervezés

Az Oktatási Hivatal 2010. december 06.-án kelt, KHF/8185-24/2010. ügyiratszámú határozata szerint, képzőszervünk a következő szakképesítések esetében jogosult vizsgák szervezésére