A2 motor

Induló tanfolyamok:

A2 motor

MOTORKERÉKPÁR MAXIMUM 35 KW TELJESÍTMÉNY ÉS 0,2 KW/SAJÁT TÖMEGIG

Ilyen kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki olyan járművet kíván vezetni amely:
35 kW teljesítményt és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár. Aki első vezetői engedélyének megszerzéséhez végzi a tanfolyamot, az kezdő vezetői engedélyt kap. Kezdő vezetői engedéllyel utas nem szállítható.
 
Az ilyen vezetői engedély megszerzésének feltételei:

- egészségügyi alkalmasság,
- a 18. életév betöltése,
- a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett,
- rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával.
- közlekedés biztonsági alkalmasság
- alapfokú iskolai végzettség igazolása

 
A tanfolyamainkra történő felvétel feltételei:

- 17,5 életévét betöltötte,
- közlekedésbiztonsági alkalmasság,
- a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta,

Mellékletei:

- orvosi alk. ig. legalább eü. 1. (vagy a meglévő vezetői engedély fénymásolata)

 - alapfokú iskolai végzettség igazolása

- befizeti a tandíj első részletét

 

Tanfolyam tantárgyai:
   ELMÉLET: Közlekedési ismeretek                                                  GYAKORLAT: Alapoktatás 6 óra
  Járművezetés elmélete                                                                     Városi vezetés + vizsga 9 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism.                                                        Országúti vezetés 2 óra
  Összesen: 24 óra                                                                              Összesen: 17 óra
         
 

Aktuális időpontok


Vizsga szervezés

Az Oktatási Hivatal 2010. december 06.-án kelt, KHF/8185-24/2010. ügyiratszámú határozata szerint, képzőszervünk a következő szakképesítések esetében jogosult vizsgák szervezésére

Szaktanfolyamok

A Horváth Tanoda több mint 20 éve szervez és indít szaktanfolyamokat Kapuváron, Sopronban, Győrben és már Budapesten is. Ismerje meg képzéseinket!