A motor

Induló tanfolyamok:

A motor

TELJESÍTMÉNY KORLÁTOZÁS NÉLKÜL


Az ilyen vezetői engedély megszerzésének feltételei:

- 24. betöltött életév - A1 vagy Ak vagy A2 vezetői engedély nélkül
- közlekedésbiztonsági alkalmasság,
- a tanfolyamot elvégezte és sikeres hatósági vizsgát tett
- alapfokú iskolai végzettség (vizsgaigazolás kiadásának feltétele)
- közúti elsősegélynyújtó vizsga megléte
- eü. alkalmasság

 
A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

- 23,5 betöltött életév
- a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot az összes mellékletével együtt leadta,

Mellékletei:

- meglévő vezetői engedély fénymásolata,
- alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

 

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek                                                          GYAKORLAT: Alapoktatás 10 óra
Járművezetés elmélete                                                                            Városi vezetés + vizsga 12 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ism.                                                              Országúti vezetés 5 óra
Összesen: 24 óra                                                                                    Összesen: 27 óra

Aktuális időpontok


Vizsga szervezés

Az Oktatási Hivatal 2010. december 06.-án kelt, KHF/8185-24/2010. ügyiratszámú határozata szerint, képzőszervünk a következő szakképesítések esetében jogosult vizsgák szervezésére

Szaktanfolyamok

A Horváth Tanoda több mint 20 éve szervez és indít szaktanfolyamokat Kapuváron, Sopronban, Győrben és már Budapesten is. Ismerje meg képzéseinket!