ADR - Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítása

A tanfolyam kódja: NT2-9 Az ADR alap tanfolyam elvégzése akkor szükséges, ha Ön veszélyes árut szállító, vagy fuvarozó járművet akar vezetni nem-tartányos, azaz küldeménydarabos, vagy ömlesztett szállítási módban, a tartányos jármű kivételével és még nem vett részt ilyen veszélyes áru szállító szaktanfolyamon, képzésen, de lejárt a korábban megszerzett ADR bizonyítványának érvényessége.
ADR - Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítása

ADR NEM-TARTÁNYOS TANFOLYAM

A tanfolyam kódja: NT2-9

Az ADR alap tanfolyam elvégzése akkor szükséges, ha Ön veszélyes árut szállító, vagy fuvarozó járművet akar vezetni nem-tartányos, azaz küldeménydarabos, vagy ömlesztett szállítási módban, a tartányos jármű kivételével és még nem vett részt ilyen veszélyes áru szállító szaktanfolyamon, képzésen, de lejárt a korábban megszerzett ADR bizonyítványának érvényessége.

Az ADR nem-tartányos alap tanfolyam elvégzésének feltételei:
- betöltött 20. életév
- legalább B járműkategóriára, minimum 2 éve érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam vizsgamoduljai:

Tantárgyak                 Írásbeli            Gyakorlati vizsga

Alapismeretek            Teszt               Nincs

Speciális ismeretek     Teszt               Nincs

Gyakorlat I.                Nincs              Van

Gyakorlat I.                Nincs              Van

A sikeres vizsga után Ön az összes áruosztályba tartozó veszélyes árut elszállíthatja, kivétel az 1 osztályú robbanó és a 7 osztályba sorolt sugárzó anyagot, valamint a tartányban szállítható árukat.
Az 1 és 7 áruosztályt a nem-tartányos szakosító tanfolyamon ismerheti meg.

A veszélyes áru szállító tanfolyamon a részvétel kötelező, hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható!
Tantárgyi felmentések: nem adhatók.

A 38/2009 (VIII.7.) KHEM rendelettel kihirdetett ADR Egyezmény B melléklet 8.2 fejezet előírásainak megfelelő szaktanfolyam.

Aktuális időpontok


Vizsga szervezés

Az Oktatási Hivatal 2010. december 06.-án kelt, KHF/8185-24/2010. ügyiratszámú határozata szerint, képzőszervünk a következő szakképesítések esetében jogosult vizsgák szervezésére