B kategóriás tanfolyam

NYSZ: B/2020/003406
Személygépkocsi vezető
B kategóriás tanfolyam

A képzés megkezdésének feltételei:

Minimum 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Orvosi (Eü) alkalmasság, 1-es csoport
Betöltött 16,5 életév
jogosítvány (ha rendelkezik vele)
személyes okmányaid
jelentkezési lapok kitöltése
elméleti díj befizetése

Tantárgyak - elmélet:

Első sorban a tanteremi képzés javasoljuk kezdő vezetői engedélynél, de természetesen van lehetőség online-ra is.

 (Közlekedési ismeretek 18 óra, járművezetés elmélet 6 óra, Szerkezet és üzemeltetési ismeretek: 4 óra)

Elsősegély tanfolyam:

Ha még nem rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával, akkor tanfolyamot és vizsgát kell tenni.

Elméleti vizsga :

Elméleti vizsgát tehet, ha a meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
Számítógépen (Közlekedési ismeretek)

Tantárgyak - gyakorlat:

Alapoktatás: 9 óra (A járműkezelés és manőverezés)
Főoktatás: 20 óra + 1  vizsga óra ( város: 14 óra, országút: 4 óra, éjszaka: 2 óra,)
Gyakorlati órák ideje: 50 perc
Előírt Menettáv: 580 km  

Gyakorlati vizsgák:

Forgalom,  

 

Első alkalommal megszerzett nemzetközi vezetői engedély a kiadás időpontjától számított 2 évig  kezdő vezetői engedélynek minősül. Ez idő alatt pótkocsi nem vontatható. A vezetői engedély külföldön csak a 18. életév betöltése után érvényes!

 

a) A 3500 kg-​ot meg nem ha­ladó meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­megű gép­ko­csi, amely­ben a ve­ze­tő­ülé­sen kí­vül leg­fel­jebb nyolc ál­landó ülő­hely van.

b) Az a) pont sze­rinti gép­ko­csi­ból és 750 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg nem ha­ladó (könnyű) pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény. E jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege leg­fel­jebb 4250 kg.

c) Az a) pont sze­rinti gép­ko­csi­ból és 750 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó (ne­héz) pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény, fel­téve, hogy a pót­ko­csi meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­mege nem ha­ladja meg a von­tató jármű sa­ját tö­me­gét. E jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege leg­fel­jebb 3500 kg.

Vizsga szervezés

Az Oktatási Hivatal 2010. december 06.-án kelt, KHF/8185-24/2010. ügyiratszámú határozata szerint, képzőszervünk a következő szakképesítések esetében jogosult vizsgák szervezésére