Személyszállító vállalkozó-Szakmai irányító képzés

NYSZ: B/2020/003406
Személyszállító vállalkozói alap vagy felújító
Személyszállító vállalkozó-Szakmai irányító képzés

Szakmai irányító: az a személy, aki vezetőként, gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként, vagy főállású alkalmazottként a árufuvarozási/személyszállítási tevékenység szakmai irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátja.

Képesítések fajtái:

– alap

Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni, amelyik belföldi vagy nemzetközi közúti árufuvarozást/ személyszállítást is kíván végezni, és eddig ilyen képesítése még nem volt.

– továbbképzés

Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni, amelyik belföldi vagy nemzetközi közúti árufuvarozást/ személyszállítás is kíván végezni, és jelenlegi bizonyítványát 10 évvel ezelőtt szerezte.

 

 

A tanfolyam díja:

alaptanfolyam: 143 500 Ft + 44 000 Ft vizsga+ 2 500 Ft bizonyítvány kiállítás = 190.000.-

továbbképzés: 116 500 Ft + 26 000 Ft vizsga+ 2 500 ft bizonyítvány kiállítás = 145.000.-

 

A vizsga tárgyai:

· Jogi ismeretek

· Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek

· Munkaügyi ismeretek

· Árufuvarozási ismeretek / személyszállítási ismeretek

· Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek

· Vámismeretek

 

A vizsga tárgyanként Számítógépes elméleti vizsgából, esettanulmány megoldásából, valamint tárgyanként szóbeli vizsgából áll.

A továbbképzést követő vizsgán a vizsgázónak szóbeli vizsgát nem kell tennie.

 

Felmentések:

Mentesül az adott tárgyi (rész)vizsga alól az, aki a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1 sz. mellékletében megadott végzettséggel rendelkezik.

 

Jelentkezés:

személyes okmányok
legmagasabb iskolai végzettség
jelentkezési lap
felújító esetén vállalkozói bizonyítvány

 

A tanfolyam indulása előtt a tanfolyam menetéről a jelentkezőknek részletes tájékoztatást adunk. Az elmúlt években a jelentkezők elsősorban a hétvégi (péntek, szombat) oktatást részesítették előnyben, de megfelelő létszám esetén természetesen más napokon is állunk rendelkezésükre.

Sok éves oktatási tapasztalatunk és a korszerű technikai háttér a biztosíték, hogy a tanfolyamainkon végzett hallgatók a képzés során elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek alkalmazásával képessé válnak a szakmai irányítói feladatok szakszerű ellátására.

A bizonyítvány megszerzéséhez szükséges vizsgát a KAV Nonprofit Kft. szakmai vizsgabizottsága előtt kell letenni.

Aktuális időpontok


Vizsga szervezés

Az Oktatási Hivatal 2010. december 06.-án kelt, KHF/8185-24/2010. ügyiratszámú határozata szerint, képzőszervünk a következő szakképesítések esetében jogosult vizsgák szervezésére